Копнежът на човечеството
Месията Исус (м.н.), синът на Мария, в Корана
Божието обещание:Пророкът Исус (м.н.) ще се върне
Второто пришествие на Исус (м.н.) според Корана
Доказателства за пришествието от хадисите
Исус (м.н.), представен в Рисале-и Нур Бадиуззаман
Завръщането на Исус (м.н.) според Библията
Хората в трудност молят за спасител
Времето на Второто пришествие на Пророка Исус (м.н.)
Как можем да опознаем Исус (м.н.)

 
 
 
 
 
 
 

Исус, Пророк и Месия, е жив и в близко бъдеще ще се върне на Земята. Ние сме мюсюлмани, които обичат Исус, вярват във всички негови чудеса и благороден нрав, знаят, че ще се върне отново на Земята, за да спаси човечеството и с нетърпение очакваме това знаменито и благословено събитие. Ние вярваме, че Исус ще се върне по чуден начин на Земята, през последните времена и ще донесе мир, справедливост и щастие, като обедини християни и мюсюлмани в една обща религия и морал.

Елате, нека заедно се подготвим за настоящото пристигане на Исус!


СВЕЩЕНИЯТ КОРАН


 

Начална страница | Знамения за второто пришествие на Исус | Статии
Email: info@ochakvaniatmesia.com
www.ochakvaniatmesia.com

 
Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя       www.harunyahya.com