>> ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗА ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЯ НА ПРОРОКА ИСУС (М.Н.)

Знаци от ислямската литература
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Убийството на стария крал на Йордания - Абдулах
17
18
19
20
Четвъртият мир и арабско-израелският мирен договор
21
Изчезването на една армия
22
"Иракчаните ще останат без пари"
23
Пламъци разрушават къщите в Багдад
24
Мирни преговори между Израел и Палестина
25
Ембарго над Ирак и Дамаск
26
Построяване наново на Ирак
27
Иракският народ бяга към Дамаск и на Север
28
Смутове (фитнах) в Дамаск
29
Хаос в Дамаск, Ирак и Арабия
30
Разделянето на Ирак на три части
31
Война по улиците
32
Война между Мюсюлмани и Евреи
33
Убиването на невинни деца
34
Нарастване на покварата (фитнах)
35
Разпространяване на порочността (фитнах) навсякъде
36
Религиозните забрани получават одобрение
37
Открито отричане на Бог
38
Приемане на други идоли за богове
39
Знак за разпространяване на материализма
40
Дни на анархия и хаос
41
Липса на мир
42
Революции
43
Хората се разбягват едни от други
44
Разпространяване на хаос и конфликти из целия свят
45
Случването на големи и поразителни събития
46
Положението на някои Мюсюлмани
47
Настоящата обстановка в Ислямския свят
48
Войни между Мюсюлманите
49
Големите жестокости, на които са подложени Мюсюлманите
50
Убиване на невинни хора
51
Безпричинно убиване на хората
52
Покварата, която предизвиква конфликти навсякъде
53
Загубата на надежда в Махди
54
Нарастване на бедността и глада
55
Суша
56
Влошаване състоянието на икономиката през определени години
57
Прекъсване на търговията и пътищата
58
Намаляване на печалбите
59
Разпределяне на националното богатство сред богатите
60
Нарастване броя на земетресенията
61
Деформирането на Земята
62
Превръщане на домовете в гробове
63
Опустошителни ветрове и урагани
64
Проливни дъждове
65
Нарастване броя на гръмотевиците
66
Отричане на истинската религия и моралните ценности на Корана
67
Не размишляване върху Корана по подобаващ начин
68
Мюсюлмани подражават на немюсюлмани
69
Хаос и порочност отдалечават хората от Корана
70
Пропагандаторите отдалечават хората от Ислямския морал
71
Лицемерни и недобросъвестни духовници
72
Деградация сред политиците
73
Изоставяне на "повеляването на одобряваното и възбраняване на порицаваното" като дело на преклонение
74
Доброто се смесва със злото
75
Близките хора ще се насърчават един другиго в злини
76
Mного малко на брой истински вярващи
77
Използване на джамиите и местата за преклонение за различни цели
78
Появата на хора, които четат Корана за собствено облагодетелстване
79
Вярване в хороскопи и отричане на съдбата
80
Ходене на поклонение (хадж) с цели, различни от търсене на Божието благоволение
81
Хората отдават значение на душевните си страсти
82
Социално израждане
83
Вяра в предателите, приемане на предателството като добродетел
84
Намаляване на надеждните хора
85
Намаляване на заслужаващите доверие хора
86
Вече не се дава милостиня (закат)
87
Изоставяне на молитвата
88
Разпространяване на лъжесвидетелството и злословието
89
Предоставяне на отговорни позиции на некомпетентни хора
90
Търсене на преимущество в богатството, а не в богобоязливостта
91
Влошаване на човешките отношения
92
Хората, които отдават по-голямо значение на животните си, отколкото на хората
93
Влошаване на семейните отношения
94
Намаляване на обичта и уважението между хората
95
Отслабване на семейната структура
96
Нарастване на земните стремежи
97
Преобладаване на лицемерието и самохвалството
98
Разпространяване на обидите и ругатните
99
Ръст в мошеничеството и подкупите
100
Увеличаване на клюките и подигравките
101
Някои млади хора се отвръщат от религията
102
Крах на моралните ценности
103
Разпространяване на прелюбодеянието
104
Oдобрение на хомосексуализма
105
Eпидемии
106
Сведенията за внезапни смъртни случаи ще се умножат
107
Нарастване на убийствата
108
Нарастване на самоубийствата
109
Граждански войни и конфликти
110
Повишаване на грамотността
111
Скъсяване на времето
112
Увеличаване на градоустройството
113
Изграждането на високи сгради
114
Приближаването на пазарите
115
Говорене чрез върха на камшик
116
Собственият глас на човек ще говори с него
117
Ръка от небесата
118
Нараснало плодородие
119
Озеленяване на пустините
120
Удължаване на живота
121
Появата на лъжемесии предвещава завръщането на Пророка Исус (м.н.)
Знамения за пришествието на Месията в Стария и Новия Завет
122
Появата на лъжемесии
123
Някои хора губят надежда в пришествието на Месията
124
Нарастване броя на земетресенията
125
Глад
126
Избухване на значителни войни
127
Намаляване на любовта и увеличаване на омразата и гнева
128
Хората се отдалечават от моралните ценности на религията
129
Бедствия предизвикват големи страдания
130
Разпространяване на епидемии
131
Появата на хора, които използват религията за лични интереси
132
Появата на предзнаменования в Слънцето и Луната
133
Необикновенни събития се случват на небето
134
Нравствена дегенерация
135
Угнетяване на истинските вярващи
136
Появата на поквара, от която вярващите трябва да странят
137
Събития, които причиняват болка и страдание
138
Пристигането на Антихриста

 

Начална страница | Знамения за второто пришествие на Исус | Статии
Email: info@ochakvaniatmesia.com
www.ochakvaniatmesia.com

Тази страница е основана на творбите на Харун Яхя       www.harunyahya.com